Přeskočit na:

podklady pro zpracování:
Obecní úřad Lukavice - kroniky a výpisy ze schůzí správní komise
Výsonín - kronika
Základní škola Lukavice - kroniky
SDH Lukavice- kroniky
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice - kronika
Vladimír Strnad - údaje pro mapu místních názvů
Luděk Štěpán - Chrudimské vlastivědné listy, Chemická továrna v Lukavici
Jindřich Vodička - Železné hory očima geologa 1997
Jindřich Vodička - Chrudimské vlastivědné listy, stať o dolování v Lukavici
Ing. Milan Vorel - Nejstarší chemická továrna v Čechách
Eduard Rudolf - Kronika velkostatku Nasavrky
Vincenc Juliš - diplomová práce Historie a perspektivy obory Slavice LZ Nasavrky
Vlastimil Bálek - Oborní hájemství Slavice
Alena Vondroušová - České zvyky a obyčeje 2004
Čeněk Zíbrt - Veselé chvíle v životě lidu českého 1950
Česká geologická služba Geofond Kutná Hora - mapový zdroj
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru - mapový zdroj
a další.


pohled z Kraslavky


    Není obvyklé publikovat internetové stránky v takovém rozsahu, ale dosud tu chyběl materiál, který by podrobněji mapoval tuto oblast a přitom byl běžně přístupný. Zadání stránek ke zpracování bylo příležitostí jak vyplnit tento prázdný prostor. Pokusili jsme se najít zajímavé informace, fotografie a mapy a byli jsme překvapeni jak bohatá a zajímavá je zdejší historie a příroda. Získané materiály chceme nabídnout především Vám, kteří zde žijete, nebo máte nějaký vztah k tomuto místu. Naším přáním je, aby Vám přinesly radost a nové poznatky, tak jako nám přinášelo jejich zpracovávání.
    Texty byly vesměs opsány z různých zdrojů bez hlubších odborných znalostí a jsme si vědomi řady nedostatků a nepřesností, při jejich zpracování. Víme, že kterákoli z těchto oblastí by zasloužila originálnější a přesnější pohled, ale to už nebylo v našich silách a možnostech. Pokud jsme nebyli někde objektivní - tyto stránky jsou otevřené pro další změny a upřesnění, rádi přivítáme další údaje a obrazový materiál.
    
    Výběr textů, fotografií a grafická úprava - R. a M. Špásovi www.colorfactory.cz
    Technické zpracování D. Tenkrát
    
    deriv@centrum.cz - adresa pro příspěvky do aktualit
    radimspas@seznam.cz - adresa pro připomínky a doplňující údaje
    
    Tyto stránky budou v tištěné podobě na OÚ a Základní škole v Lukavici.
    
Poděkování:
    
    OÚ Lukavice který umožnil vznik těchto stránek.
    Především J. Královi z Lukavičky za krásné vyprávění, V. Strnadovi z Lukavičky, V. Pilařovi, J. Pilařovi, J. Teznerovi a M. Dubskému z Lukavice, J. Rohlíkovi z Louček, J. Chrbolkovi ze Skalky, J. Faltysové z Kunčí, K. Skopové z Oldřetic, L. Štěpánovi ze Zaječic, V. Julišovi ze Slatiňan,Z. Koberové ze Správy CHKO Železné hory,
    Okresnímu muzeu v Chrudimi,Státnímu okresnímu archivu v Chrudimi, pracovníkům Geofondu v Kutné Hoře a milovníkům zlatého moku z Lukavice za pravidelné konzultace.