Přeskočit na:

    Zřizovatelem školy je Obecní úřad Lukavice.
    Jednotlivé součásti Základní školy jsou: základní škola 1. - 5. ročník, mateřská škola s dvěma odděleními, školní družina a školní jídelna pro mateřskou i základní školu.
    Základní i mateřská škola slouží převážně dětem z obce Lukavice, v kolektivu jsou ale i děti ze Žumberka, Bítovan, Svídnice a Práčova. Škola se dlouhodobě věnuje integraci dětí s různým postižením. Svým uspořádáním zařízení plně vyhovuje především dětem, pro které je vhodná výuka a pobyt v menším kolektivu, v klidném a tichém prostředí.
    Filozofií školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, samostatné, tolerantní a přátelské. Cílem je položit základ budoucímu vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Tato škola je školou rodinnou, otevřenou rodičům, prarodičům i širší veřejnosti. Malý počet žáků umožňuje úzkou spolupráci s rodiči a tím i okamžité řešení případných problémů.
    Mateřská a základní škola jsou neustále v těsném kontaktu a spolupráci, společně se podílejí na celé řadě akcí i na veřejném životě obce. I díky tomu je pro děti mateřské školy přechod do první třídy bezproblémový: jdou do známého prostředí se známými spolužáky i pedagogy.Nová, moderně vybavená učebna první třídy.


Škola vytváří pro žáky širokou nabídku kulturních i vzdělávacích akcí s různým zaměřením, na snímku návštěva chrudimského archivu.


Pěvecký soubor Sluníčko má dlouholetou tradici a pod vedením p. J. Louvarové kromě veřejných vystoupení nahrává i CD s vánočními a lidovými písněmi.


Dramatický soubor Lukavánek dosáhl mnoha úspěchů na Holické a Chrudimské Mateřince, na snímku hra O strašidýlku a Budulín