Přeskočit na:


Obec Lukavice, okres Chrudim, se rozkládá v podhůří Železných hor v nadmořské výšce 310 m, 10 km jižně od Chrudimi. Spolu s místními částmi má obec 860 obyvatel a rozkládá se na rozloze 900 ha.

Lukavice

Lukavička

Loučky

Loučky

Výsonín

Vížky

Radochlín
OÚ Lukavice podporuje výstavbu rodinných domků v katastru obce a podílí se na výstavbě inženýrských sítí. Buduje nové chodníky, podílí se na modernizaci základní i mateřské školy. Podporuje činnost spolků v obci.


Obec proslavily především těžba a zpracování pyritu. Na přelomu 18. a 19. století patřila chemická továrna v Lukavici k největším v habsburské monarchii. Doly byly uzavřeny v roce 1892 a jejich zachovalé zbytky jsou dnes chráněny jako technická památka. Továrna ukončila svou činnost v roce 1905.

Bartolomějská šachta - detail mapy z roku 1891.

Předností této oblasti je především pestrá skladba krajiny. K nejcennějšímu patří část přírodní rezervace Strádovské Peklo, která je součástí CHKO Železné hory.

V Lukavici v místě zvaném Na hrádku se nachází dub starý kolem 580 let, obvod kmene je 710 cm, výška 31 m.

Spolky a sdružení pořádají každoročně akce jako soutěže v požárním sportu, silniční běh - Lukavický kahan, dětský den v Loučkách, pohádkový les ve Výsoníně.

Z pohádkového lesa


Běh o Lukavický kahan 2007

SDH Lukavice pořádá od roku 2000 soutěž O pohár starosty obce Lukavice, která je zařazena do ligy Chrudimska.